Vilka trender har definierat rockkulturen?

Rock N Roll. Bara själva begreppet framkallar väldigt mycket känslor oavsett om vi är anhängare av fenomenet eller inte. Snart 70 år har passerat viket inneburit att det flutit ganska mycket vatten under broarna sedan rocken introducerades för en förhållandevis blygsam värld.

Den totala livsstilen

70 år låter som en väldigt lång tid men i sammanhanget råder det motsatta eftersom denna unika kultur känns lika oändlig som odödlig.
Det vi människor kanske framförallt förknippar med Rocken är alla de trender som den gått hand i hand med och på så vis skapat det som benämns Rockkultur.

Humörsvängningar

Vår värld är på gott och ont i en ständigt pågående utveckling. Rockkulturen har inte stått för något undantag och det går att se tydliga mönster från den nyfödda rockbebisen på 50-talet fram tills idag.

Detta fenomen påbörjade sin resa med att vara ganska tillbakadraget men inte tveka på att kliva fram när det väl gällde. Det är lite som när den osäkra tonåringen kommer till en ny ort och skola. Det tar liter tid att anpassa sig till rådande omständigheter och tillhörande ideal.

50-talet

50-talet började med glad samt tempofylld musik där det samtidigt inte rådde någon brist på underhållning. Artisterna förhöll sig fortfarande ganska lugna och gav ett behärskande intryck även om det givetvis fanns många undantag.

Medielandskapet såg inte riktigt ut som idag vilket gjorde att många av dåtidens rockkändisar kunde gömma sig bakom draperierna.

Under detta klassiska årtionde klev den rytmiska rocken upp på scenen och fick stor spridning eftersom den också samtidigt började spelas på radion. Denna apparat fungerade fortfarande för många människor som den enda möjligheten att lyssna på musik och samt samla information.

60-talet

Under det följande 60-talet renoverades genren till en prydligare variant där nya tankar och idéer fick fäste. Musiken förhöll sig fortfarande förhållandevis tempostark men fick mer inslag av det vi känner till som pop.

Artisterna började experimentera med unika stilar och även det här influerades starkt av både politik och samhällsfrågor.

Om 50-talet var Elvis Presley och Buddy Hollys decennium råder det inga tvivel om att 60-talet mer eller mindre regerades av The Beatles vilka också blev en slags referenspunkt över vad Rocken stod för.

70-talet och framåt

Nästkommande årtionde blev en tid då 50-tal och 60-tal skulle förenas vilket också skapade en hel del splittringar. Rock N Roll fick en hel del subkulturer och precis som på 80-talet handlade det i grova drag om vilka som var mest hänsynslösa i sättet de kommunicerade med omvärlden.

Det är antagligen ingen överdrift att påstå dessa decennier som de hittills hårdaste. Eller vad sägs som Guns N Roses, Aerosmith, Led Zeppelin, AC/DC, The Rolling Stones, Mötley Crüe, Twisted Sister och Kiss?

Senaste årtiondena

Under de senaste årtiondena har Rock N Roll fått utstå hård konkurrens av andra inflytelserika musikstilar vilket medfört att dess fotfäste har tappats.

Det finns fortfarande en hel del kaxighet som lever kvar än idag men i takt med att sociala medier blivit en allt större del av människans vardag förändrar det här också i grunden hela auran för rockkulturen.

Experimentering och utforskande

Det råder delade meningar huruvida droger har påverkat vår musik genom tiderna. Det här har inte endast pågått inom Rockens ramar utan har färgat hela vår musikvärld. Många artister har förvarat det här med att världen inte hade fått ta del av samma musik utan drogerna.

Av någon anledning är det ändå Rock N Roll som varit ansiktet utåt för drogkonsumtionen inom musikens ramar. Det är också samtidigt svårt att kontrollera huruvida de faktiskt varit någonting bra eller endast stått för en nedbrytning av ett flertal människor.

Klädstil och karaktär har präglat rocken

Ingen genre inom musik har varit så påtaglig och iögonfallande inom stil som Rock N Roll. Det är ingen lögn att påstå Rock som en livsstil framför en musikgenre. Men ser ofta artister på scen med kläder med tryck men också med en avvikande karaktär på rockstilens karaktäristiska sätt.

Från de brylkrämsformade frisyrerna på 50-talet till 80-talets långhåriga lirare. Där emellan fick världen se de blygsamma och välkammade frisyrerna för att sedan under 70-talet explodera då det helt plötsligt blev lika naturligt som tillåtet att få se ut hur som helst.

Kläderna har likväl stått för en väldigt stor del av vad detta fenomen står för. Från de skinnpräglade jackorna på 50-talet till de prydliga åtsittande kostymerna på 60-talet.

Under 70 och 80-talen utvecklades det här till en mer avklädd upplaga där artisterna ena dagen var svartmålade från topp till tå för att dagen efter köra järnet i en färgglad kompott.

Rockkulturen har med stor del av vår historia oavsett om man har gått på konsert eller inte. Fram till idag är det har rocken starka rötter i samhället. Precis som med mycket annat har det här även till största delen varit männens kultur.

Även om det funnits en hel drös med kvinnor som både varit framgångsrika och trendsättande har de trots allt inte fått samma fäste. Med det sagt råder det trots allt fullständig jämlikhet bland könen och kvinnorna behöver få en lika stor plats i rockhistorien som deras maskulina antagonister.

Sammanfattning

Det var egentligen allt jag hade att skriva om rockens historia för den här gången. Kanske blir det en uppföljare till den här artikeln snart om jag känner inspiration. Skriv gärna lite kort i kommentarerna och det är något särskilt du gärna ser att jag går in djupare på. Slutligen vill jag bara passa på att tacka Newsvoice som gav mig inspiration till att skriva den här artikeln från första början. Keep rockin’ devils!

Källor

Meditation, droger och primalterapi – psykologin bakom The Beatles

Specifik historia om rocken på 1950-talet

Leave a Comment

Reklam med eget tryck för rockband